PERIOADA DE SUSPENDARE A EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE SE REDUCE LA 30 DE ZILE, LA CEREREA TITULARULUI, DACA SUNT INDEPLINITE, CUMULATIV, URMATOARELE CONDITII:
- a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
- a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei;
- în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;
- în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
 
 CONDUCATORUL DE AUTOVEHICUL SAU TRAMVAI NU BENEFICIAZA DE REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE A EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE, DACA :
- perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
- a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
- a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
- sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
 
DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTAREA PENTRU SUSTINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LEGISLATIE RUTIERA:
 
-Actul de identitate
-Convocatorul
-Originalul dovezii inlocuitoare a permisului de conducere sau a declaratiei notariale din care rezulta pierderea,distrugerea sau furtul acesteia
 

 DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL PENTRU REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE:

-         cerere tip
-         copia actului de identitate
-         copia procesului verbal de constatare a contravenţiei
-         copia chitanţei de plată a amenzii.
 
 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE SUSPENDAT se face la cererea posesorului acestuia in baza următoarelor documente:
-         actul de identitate al titularului permisului de conducere
-         dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberată la data reţinerii sau declaraţia notarială din care rezultă pierderea ,furtul sau distrugerea acesteia
-         cerere tip( se procură de la ghişeul de restituire).
 
RESTITUIREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE se face posesorului acestuia după inlăturarea motivelor ce au adus la reţinere in baza următoarelor documente:
-         actul de identitate al titularului certificatului de inmatriculare
-         dovadă inlocuitoare a certificatului de inmatriculare eliberată la data reţinerii sau declaratia notarială din care rezultă pierderea,furtul sau distrugerea dovezii inlocuitoare pe care este aplicată ştampila RAR
 

COMPARTIMENTUL TAMPONARI din cadrul BIROULUI RUTIER PITESTI este situat in  Sediul Politiei Municipiului Pitesti, str Razboieni, nr 3  -  telefon 0248/60700 interior 20685.

Obligatii legale ale coducatorilor auto in cazul unui accident rutier potrivit OUG 195/2002R:

  ART. 79
    (1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:
    a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;
    b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
    (2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b)*):
    a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;
    b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

    ART. 80
    (1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, remorca, tramvai sau moped a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)