În contextul aderării României la U.E., problematica  protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare si  importanta deosebite,  tendinţe  relevate  de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii  specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

În ceea ce priveşte instituţia Politiei Române, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţa,  bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevazute în cuprinsul  Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.