Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii este structura de specialitate care coordonează, îndrumă şi centralizează întreaga activitate de prevenire a criminalităţii desfăşurată la nivelul inspectoratului.

Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii are următoarele atribuţii:

              -iniţiază şi derulează, la nivel local, programe/proiecte/planuri de măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii, împreună cu celelalte structuri din cadrul inspectoratului;

              -iniţiază şi implementează programe/proiecte parteneriale, în colaborare cu alte structuri guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale, asociaţii profesionale orientate către prevenirea infracţiunilor potrivit situaţiei operative de pe raza de competenţă;

              -desfăşoară campanii de pregătire anti-victimală şi anti-infracţională a membrilor comunităţii privitor la diferite tipuri de infracţiuni;

              -promovează noi modalităţi de acţiune pentru reducerea riscului victimal şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă în comunitate;

              -elaborează proiecte proprii şi/sau în colaborare cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru prevenirea criminalităţii pe raza de competenţă în cadrul programelor finanţate de Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale;