Organigrama Inspectoratului Județean de Poliție Argeș

      Inspectoratul de Poliție al Judeţului Argeş este structura teritorială de poliţie, destinată să organizeze, să coordoneze, să conducă şi să controleze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin poliţiei române în zona de competenţă ce cuprinde judeţul Argeş.

Întreaga activitate din cadrul inspectoratului se desfăşoară exclusiv pe baza legii, sub autoritatea şi controlul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliției Române.
Inspectoratul de Poliție al Judeţului Argeş are în structura sa organizatorică, servicii, birouri, formaţiuni, poliţii municipale şi orăşeneşti precum şi posturi de poliție comunale înfiinţate prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.