Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

 

 

*                Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, completata in prealabil, prin reprezentant legal/imputernicit, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, indiferent de sediul social al persoanei juridice. 

*    Acte necesare

  • cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, după caz;
  • dovada calității de persoană juridică (act constitutiv, certificat constatator forma desfășurată, nu mai vechi de 3 luni,certificat de inregistrare etc.);
  • Anexa 38 din HG nr. 345/2010, completata si inregistrata la nivelul persoanei juridice;

 

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

 

*            Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare, fiind valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

*                Certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică se poate elibera de către orice subunitate de poliție la care funcționează un ghișeu de lucru cu publicul pentru eliberarea documentelor de cazier judiciar, indiferent de sediul persoanei juridice.

*              Certificatele de cazier judiciar pentru persoane juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.